Na tej stronie nie korzystamy z mechanizmów zbierania danych określanych jako “cookies”.

W poniższym pliku zostały natomiast opisane zasady przetwarzania danych osobowych uczestników
MTB Pomerania Maraton, z którymi możesz się zapoznać.