DYSTANSE

JUNIOR – od 1 do 5 km, dzieci i młodzież od 5 do 14 lat

SPEED – od 25 do 35 km, młodzież od lat 15 i dorośli

MEGA –  od 50 do 80 km, dorośli (powyżej 18 lat)

WYBÓR DYSTANSU

Uczestnik wybiera odpowiedni dla siebie rodzaj dystansu.

Zmiana wybranego dystansu jest możliwa, ale najpóźniej do 3 dni przed startem zawodów i wymaga wysłania maila na adres
kontakt@mtbpomerania.pl

Start na trasie innej niż wybrana powoduje dyskwalifikację.

Start na dystansie Mega jest objęty limitem czasu. Po jego upływie, wjazd na kolejną pętlę dystansu Mega zostanie zamknięty, a zawodnicy, którzy nie zmieścili się w czasie zostaną skierowani na metę.

REGULAMIN

REGULAMIN JUNIOR

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE RODZICA

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia. 

Start osób niepełnoletnich wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych i ich obecności oraz opieki w czasie trwania zawodów.

Udział w zawodach wymaga zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptacji.

Zapisz się do 3 dni przed rozpoczęciem zawodów lub w dniu zawodów w biurze zawodów na 2 godz. przed startem.

Każdy otrzyma swój indywidualny numer startowy. Wydanie kolejnego numeru startowego dla tej samej osoby to koszt 20 zł.

W czasie jazdy nie można korzystać ze wspomagania elektrycznego. Każdy uczestnik jest zobowiązany do korzystania z kasku.

Warunkiem jest brak przeciwwskazań zdrowotnych, dokonanie rejestracji, uiszczenie opłaty i posiadanie sprawnego sprzętu rowerowego.

CO OTRZYMUJESZ?

Niezapomniana trasa i pomiar czasu

Obsługa medyczna

Pamiątkowy medal i nagrody dla zwycięzców

Fotorelacja

Relacja live i wyniki na żywo

Kontakt z ludźmi, z którymi dzielisz swoją pasję

Sportowe emocje

Posiłek regeneracyjny

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  1.  Jeśli jesteś osobą pełnoletnią i startujesz na dystansie Speed lub Mega,
    kliknij „Zapisz się” na dole strony lub kliknij tutaj.

2.  Zarejestruj swoje konto w systemie zapisów elektronicznych.

3.  Zapoznaj się z regulaminem prowadzenia konta i polityką ochrony danych osobowych.

4.  Wybierz wydarzenie, w którym chcesz uczestniczyć.

5.  Na dole strony, w systemie zapisów, istnieje opcja jednoczesnego zapisu na wszystkie edycje.

6.  Zapoznaj się z regulaminem zawodów.

7.  Zapłać opłatę startową za pośrednictwem systemu PayU.

8.  Sprawdź czy operacja się udała i podałeś kompletne dane.

9.  Następnie – przed zawodami odbierz swój pakiet w biurze zawodów.

10.  Jeśli masz pytania – pisz do nas na kontakt@mtbpomerania.pl 

11. Jeśli startujesz w ramach zorganizowanej grupy – napisz do nas w sprawie zniżek 🙂

12.  P.S. – Tak, możesz zapisać się też w biurze zawodów (tabela opłat poniżej).
Zapisy na trasy Junior i Speed (od 15 lat) są możliwe tylko bezpośrednio w biurze zawodów, przy uczestnictwie odpowiedzialnego za dziecko rodzica lub opiekuna prawnego i dostarczenia wypełnionego oświadczenia, które można pobrać tutaj.

Zapisy elektroniczne obowiązują do 3 dni przed startem zawodów. Po tym terminie możliwa jest osobista rejestracja w biurze zawodów, najpóźniej do 1 godziny przed startem zawodów.

KATEGORIE WIEKOWE KOBIET

Dystans Speed
K18 (15-18 lat)
K/Elita (19-29 lat)
K30 (30-39 lat)
K40 (40-49 lat)
K50+ (50 lat i więcej)

Dystans Mega
K/Elita (19-29 lat)
K30 (30-39 lat)
K40+ (40 lat i więcej)

KATEGORIE WIEKOWE MĘŻCZYZN

Dystans Speed
M 18 (15-18 lat)
M/Elita (19-29 lat)
M30 (30-39 lat)
M40 (40-49 lat)
M50+ (50 lat i więcej)

kategoria dodatkowa

Fit Challenge (uczestnicy +100kg)

Dystans Mega
M/Elita (19-29 lat)
M30 (30-39 lat)
M40 (40-49 lat)
M50+ (50 lat i więcej)

KATEGORIE JUNIOR

Dziewczynki
Junior 8 (5 do 8 lat)
Junior 11 (9 do 11 lat)
Junior 14 (12 do 14 lat)

Chłopcy
Junior 8 (5 do 8 lat)
Junior 11 (9 do 11 lat)
Junior 14 (12 do 14 lat)

OPŁATY - UDZIAŁ W JEDNEJ EDYCJI

Wpisowe na I edycję MTB Pomerania Maraton

do 60 dni przed zawodami – 50 zł
do 10 dni przed zawodami – 60 zł
do 3 dni przed zawodami – 70 zł

w dniu startu w biurze zawodów – 80 zł

Speed – 15, 16 i 17 lat, płatne w biurze zawodów – 50 zł

Kategorie Junior  (płatne tylko w biurze zawodów)
kat. do 8 lat – start darmowy
kat. 9-14 lat – 20 zł

Wpisowe na edycję Festiwal MTB Pomerania
w Pucku (czasówka + maraton)

do 60 dni przed zawodami – 90 zł
do 10 dni przed zawodami – 110 zł
do 3 dni przed zawodami – 130 zł

w dniu startu – w biurze zawodów 150 zł
w dniu startu –  w biurze zawodów, jeden etap 80 zł
Speed 15, 15 i 17 latw biurze zawodów, dwa etapy 100 zł
Speed 15, 16 i 17 lat – w biurze zawodów, jeden etap 50 zł

OPŁATY - UDZIAŁ W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ EDYCJI I ZNIŻKI

Wpisowe na wszystkie 5 edycji MTB Pomerania Maraton

do 31 stycznia 2018 r. – 275 zł
do 13 marca 2018 r. – 300 zł

Zniżki dla teamów i klubów kolarskich* – opłata za jedną edycję

do 10 osób – 45 zł od osoby
powyżej 10 osób – 40 zł od osoby

*Po wcześniejszym kontakcie mailowym z organizatorem
i przesłaniem kompletnej listy zawodników, najpóźniej do 3 dni przed zawodami.

KLASYFIKACJA GENERALNA

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona od pierwszej edycji, w formie punktowej, oddzielnie na dystansach Mega i Speed.

Zaliczane będą 4 najlepsze starty danego zawodnika.

Klasyfikacja będzie prowadzona w formie open – osobno kobiety
i mężczyźni, bez podziału na kategorie wiekowe,

dla 10 najlepszych kobiet i 10 najlepszych mężczyzn.

Za poszczególne miejsca będą przyznawane punkty według systemu:

1 miejsce – 50 punktów,

2 miejsce – 47 punktów,

3 miejsce – 45 punktów,

4 miejsce – 43 punkty,

5 miejsce – 42 punkty,

46 miejsce – 1 punkt,

Każde kolejne miejsce to 1 punkt. Zwycięzcą będzie osoba, która uzbiera największą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z 4 najlepszych startów. W razie zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje w kolejności: ilość zwycięstw, ilość lepszych miejsc od przeciwnika).

 Gminy partnerskie

     Sponsorzy

     Partnerzy

Patronat medialny