Tak było w 2018

Kolbudy

OPIS TRASY

Start i baza zawodów zlokalizowane są przy pumptrucku w Bąkowie. Jedna z najprzyjemniejszych tras w naszym cyklu. Start po szerokiej szutrowej drodze, następnie wjeżdżamy w odcinki zalesione i węższe kręte drogi. W wielu momentach trasa jest szybka, ale po drodze spotkacie parę sztywnych podjazdów i zjazdów obok jeziora Otomińskiego. W połowie trasy znajduję się ponad 2 km singiel nad Jarem Raduni – czysta frajda dla fanów MTB! Bufet zlokalizowany będzie tuż za singlem na szerokiej drodze leśnej.

 

DYSTANSE:

  • Speed 26 km

  • Mega 52 km (2 pętle)

  • Junior

    – rowerki biegowe – 100m

    – do lat 8 – 1400m

    – 9-14 lat – 6 km

PRZEWYŻSZENIA:

Speed – 450 m
Mega – 900 m

INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW

KOMUNIKAT TECHNICZNY DLA UCZESTNIKÓW –

BIURO ZAWODÓW: Bąkowo ul. Otomińska

MIEJSCE STARTU: Pumptruck, Bąkowo ul. Otomińska

PARKING: na ul. Otomińskiej oraz dalej przy Bursztynowej Górze.

SZATNIE / DEPOZYT: brak

PRYSZNICE: Brak

MIEJSCE DEKORACJI: Pumptruck, Bąkowo ul. Otomińska

ODBIÓR POSIŁKU REGENERACYJNEGO: Pumptruck, Bąkowo ul. Otomińska

BUFET NA TRASIE: 16 km

FACEBOOK:

ZAMKNIĘCIE ULIC ➡️ ul. Otomińska (od strony miasteczka zawodów) i od strony Otomina, przy parkingu na wjeździe do lasu)

ROZJAZD SPEED I MEGA ➡️ nie ma rozjazdu, trasa Speed kończy na mecie, a Mega przejeżdza przez metę na drugą pętlę.

ZJAZD DO METY ➡️ prosto z Bursztynowej Góry na ul. Otomińską, po wytaśmowanym odcinku prowadzącym do mety

HARMONOGRAM

Sobota – 11 maja 2019 r.
8:30 – 10:30 – zapisy w biurze zawodów
8:30 – 11:00 – odbiór pakietów startowych (tylko po wcześniejszej opłacie przez internet)
10:00 – Start Junior (rowerki biegowe) – 1 okrążenie (ok. 100m)
10:10 – Start Junior (kat. do lat 8 ) – 1 okrążenie (1400m)
10:20 – Start Junior (kat. 9-11, 12-14)  – 2 okrążenia (6 km)
10:45 – Start Rajdu Rodzinnego ok. 15 km – pilot z przodu
11:05 – Start Mega – 1 pętla – 60 km – limit czasowy (4h)
11:10 – Start Speed – 1 pętle – 30 km – bez limitu
12:00 – Dekoracja Junior
14:00 – Dekoracja Speed
14:15 – Dekoracja Mega
15:00– Zamknięcie Mety
15:15 – Oficjalne Zakończenie MTB Pomerania Kolbudy

WSPÓŁORGANIZATOR

Gmina Kolbudy  

Gmina Kolbudy położona jest we wschodniej części Województwa Pomorskiego a jej obszar (8280 ha) zajmuje południowo-wschodnią, krawędziową część Pojezierza Kaszubskiego, sąsiadującego z Żuławami Wiślanymi. Gmina ma ponad 14.000 mieszkańców. Ulokowana na osi głównego szlaku komunikacyjnego Gdańsk – Kościerzyna (droga wojewódzka nr 221) graniczy z Gdańskiem, oraz z gminami: Żukowo, Trąbki Wielkie, Przywidz i Pruszcz Gdański.

Tworzy ją 15 wsi sołeckich (Bąkowo, Bielkówko, Bielkowo, Babidół, Buszkowy, Czapielsk, Jankowo, Lublewo, Lisewiec, Łapino, Kowale, Kolbudy, Pręgowo, Otomin, Ostróżki) i kilka przysiółków (Miechucińskie Chrusty, Nowiny, Żmijewo, Gołąbkowo, Krymki).

Administracyjnie wchodzi w skład powiatu gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Ośrodkiem administracyjno-usługowym gminy jest wieś Kolbudy. W Kolbudach znajduje się większość instytucji publicznych.

Charakterystycznym dla całej gminy elementem jest dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, indywidualnego i zwartego. Na pograniczu miasta Gdańska i gminy, w Kowalach, powstało nowoczesne osiedle o zabudowie wielorodzinnej (10.000 mieszkańców). W sołectwie Łapino, w pięknej scenerii zlokalizowane jest luksusowe osiedle domów jednorodzinnych o rezydencjonalnym charakterze. Ten rodzaj budownictwa jest w gminie preferowany.

Władze przywiązują wielką uwagę do ochrony środowiska. Na styku terytorium gminy i miasta Gdańska, w sołectwie Otomin znajduje się wysłużone i mające niekorzystny wpływ, z punktu widzenia ekologicznego, wysypisko oraz zakład utylizacji śmieci w Szadółkach. Gmina ciągle inwestuje w ochrone środowiska, czystość i turystykę. Gmina z sukcesami zabiega o europejskie fundusze na rozwój infrastruktury. Kończy się budowa ścieżki rowerowej Kolbudy-Gdańsk oraz nowej drogi Kowale – Otomin.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa komisariat Policji, a w sezonie letnim policyjne patrole konne. Ponadto od kilku lat gmina współpracuje w tym zakresie ze Strażą Graniczną. W gminie działają drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej zrzeszające 150 osób i posiadające nowoczesną remizę w Kolbudach. Urząd Gminy podjął działania zmierzające do objęcia monitoringiem najbardziej newralgiczne miejsca i obiekty. Gmina Kolbudy jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych. Najważniejszym jest REFERMATA Festiwal Muzyki Klasycznej oraz Organowy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny.

 Referat promocji, sportu i rekreacji Gminy Kolbudy

Organizuje wiele imprez sportowych, w tym mistrzostwa o randze regionalnej oraz letnie obozy żeglarskie dla młodych mieszkańców Gminy. W Kolbudach jest dobrze wyposażony stadion sportowy wraz z kortami tenisowymi oraz kompleks sportowy Orlik.

Pumptruck w Gminie Kolbudy 

Niewątpliwie jednym z ciekawszych dla kolarza obiektów na terenie Gminy Kolbudy jest nowoczesny pumptruck, na którym rozpocznie swój start Etap 4: MTB Pomerania Maraton. To asfaltowy tor składający się z garbów, profilowanych zakrętów oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, aby możliwe było rozpędzenie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Dzięki niewielkich rozmiarów przeszkodom radość z jazdy czerpać mogą zarówno dorośli użytkownicy, jak i dzieci powyżej 4 roku życia. Co ważne, z toru można korzystać na wszystkich typach rowerów.

 

Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne w Gminie Kolbudy

Szlaki turystyczne w Gminie Kolbudy 

Baza turystyczna Gminy Kolbudy 

Lasy i rezerwaty w Gminie Kolbudy

Nadleśnictwo Kolbudy 

Piękno pomorskich lasów, ich różnorodność i bogactwo znane są nie tylko na terenie naszego kraju, ale również poza jego granicami. Właśnie tu, w centralnej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku położone jest Nadleśnictwo Kolbudy.

Pomimo bliskości aglomeracji trójmiejskiej i związanej z tym ingerencji ludzi, przyroda, a w szczególności lasy przypominają prawdziwe puszcze i bory w licznych fragmentach niezmienione ręką człowieka. Przepiękny i bardzo zróżnicowany krajobraz tych terenów jest wynikiem działania lodowca skandynawskiego, ruchów ziemi i jego wód roztopowych z okresu zlodowaceń plejstoceńskich, a szczególnie bałtyckiego. Na mozaikowatość krajobrazu mają wpływ również występujące w Nadleśnictwie jeziora rynnowe oraz rzeki kształtujące liczne jary i wąwozy.

Sąsiedztwo różnych form ukształtowania terenu spowodowało powstanie na terenie Nadleśnictwa deniwelacji dochodzących rozmiarami nawet 150 metrów. Najwyżej położony punkt znajduje się w okolicy miejscowości Katarynki (Gmina Przywidz) i wynosi 274,2 m nad poziomem morza, a najniższy w miejscowości Miłocin (Żuławy) – 0,5 m poniżej poziomu morza.

Urozmaicona konfiguracja terenu ma również wpływ na kształtowanie się miejscowego klimatu, którego cechuje duża zmienność stanów pogody. Jest to związane również ze ścieraniem się na terenie Nadleśnictwa mas powietrza: łagodnego i wilgotnego atlantyckiego oraz ostrego i suchego kontynentalnego. Skutki wpływu tego drugiego łagodzone są przez bliskość Morza Bałtyckiego i Zatoki Gdańskiej.

 Gmina partnerska

     Sponsorzy

     Partnerzy

Patronat medialny