DYSTANSE

SPEED – od 25 do 35 km, młodzież od lat 15 i dorośli

MEGA –  od 50 do 80 km, dorośli (powyżej 18 lat)

Junior – od 200 m do 5000 m ( 3-14 lat)

Rajd Rodzinny – od 15 do 25 km (dorośli oraz młodzież z opiekunem)

WYBÓR DYSTANSU

Uczestnik wybiera odpowiedni dla siebie rodzaj dystansu.

Zmiana wybranego dystansu jest możliwa, ale najpóźniej do 3 dni przed startem zawodów i wymaga wysłania maila na adres kontakt@mtbpomerania.pl 

Start na trasie innej niż wybrana powoduje dyskwalifikację.

Start na dystansie Mega jest objęty limitem czasu. Po jego upływie, wjazd na kolejną pętlę dystansu Mega zostanie zamknięty, a zawodnicy, którzy nie zmieścili się w czasie zostaną skierowani na metę.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zapisz się elektronicznie do 2 dni przed rozpoczęciem zawodów
lub w dniu zawodów w biurze zawodów do 2 godz. przed startem.

Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia ze zgodą rodzica/opiekuna.

Udział w zawodach wymaga zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptacji.

.

Każdy otrzyma swój indywidualny numer startowy. Wydanie kolejnego numeru startowego dla tej samej osoby to koszt 20 zł.

W czasie jazdy nie można korzystać ze wspomagania elektrycznego. Każdy uczestnik jest zobowiązany do korzystania z kasku.

Warunkiem udziału jest brak przeciwwskazań zdrowotnych, rejestracja, uiszczenie opłaty i posiadanie roweru górskiego i kasku.

CO OTRZYMUJESZ?

Niezapomniana trasa i pomiar czasu

Obsługa medyczna

Pamiątkowy medal i nagrody dla zwycięzców

Fotorelacja

Relacja live i wyniki na żywo

Kontakt z ludźmi, z którymi dzielisz swoją pasję

Sportowe emocje

Posiłek regeneracyjny

KATEGORIE WIEKOWE KOBIET

Dystans Speed
K18 (15-18 lat)
K/Elita (19-29 lat)
K30 (30-44 lat)
K45+ (45 lat i więcej)

Dystans Mega
K/Elita/Open (19 lat i więcej)

KATEGORIE WIEKOWE MĘŻCZYZN

Dystans Speed
M 18 (15-18 lat)
M/Elita (19-29 lat)
M30 (30-39 lat)
M40 (40-49 lat)
M50+ (50 lat i więcej)

kategoria dodatkowa

Fit Challenge powered by Luk-Connect (uczestnicy +100kg)

Dystans Mega
M/Elita (19-29 lat)
M30 (30-39 lat)
M40 (40-49 lat)
M50+ (50 lat i więcej)

OPŁATY - UDZIAŁ W JEDNEJ EDYCJI

Wpisowe na I edycję MTB Pomerania Maraton

do 31 grudnia – 50 zł
do 60 dni przed zawodami – 60 zł
do 10 dni przed zawodami – 70 zł
do 2 dni przed zawodami – 80 zł

w dniu startu w biurze zawodów – 100 zł

Speed 15-17 lat – online lub w biurze zawodów – 50 zł

 

Wpisowe na edycję Festiwal MTB Pomerania
w Łęczycach “Jelenia Góra” (czasówka + maraton)

do 60 dni przed zawodami –
do 10 dni przed zawodami –
do 2 dni przed zawodami –
w dniu startu –  w biurze zawodów, drugi etap 100 zł
Speed 15-17 lat
– w biurze zawodów, drugi etap 50 zł

 

OPŁATY - UDZIAŁ W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ EDYCJI I ZNIŻKI

Wpisowe na wszystkie 5 edycji MTB Pomerania Maraton

do 31 stycznia 2019 r. –
do 13 marca 2019 r. –

Zniżki dla teamów i klubów kolarskich*  za jedną edycję (poza Festiwal MTB Pomerania)

od 3 do 10 osób – 45 zł od osoby
powyżej 10 osób – 40 zł od osoby

*Po wcześniejszym kontakcie mailowym z organizatorem,
przesłaniem listy zawodników i opłaceniu ich startu, najpóźniej do 4 dni przed zawodami.

Zniżki dla teamów i klubów kolarskich* – dwudniowy Festiwal MTB Pomerania (Finał edycji 2019)

 do 10 osób –
powyżej 10 osób –

*Po wcześniejszym kontakcie mailowym z organizatorem,
przesłaniem listy zawodników i opłaceniu ich startu, najpóźniej do 4 dni przed zawodami.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  1.  Jeśli jesteś osobą pełnoletnią i startujesz na dystansie Speed lub Mega,
     kliknij tutaj.

2.  Załóż swoje konto (jeśli nie widzisz e-maila aktywacyjnego, sprawdź skrzynkę SPAM)

3. Zapoznaj się z regulaminem zawodów.

4.  Wybierz edycję, w którym chcesz uczestniczyć.

5.  Zapłać opłatę startową za pośrednictwem systemu PayU.

6.  Sprawdź czy operacja się udała i podałeś kompletne dane.

7.  Przed zawodami odbierz swój pakiet w biurze zawodów.

8.  Jeśli masz pytania – napisz do nas na kontakt@mtbpomerania.pl 

9.  P.S. – Tak, możesz zapisać się też w biurze zawodów (tabela opłat powyżej)

10. Zapisy elektroniczne obowiązują do 2 dni przed startem zawodów
po tym terminie, można się zapisać w biurze zawodów, do 2h przed startem
(*nie dotyczy Festiwal MTB Pomerania – zapisy w biurze tylko na dzień drugi Festiwalu)

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

KLASYFIKACJA GENERALNA

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona od pierwszej edycji, w formie punktowej, oddzielnie na dystansach Mega i Speed.

Zaliczane będzie pięć najlepszych z sześciu możliwych startów danego zawodnika.

Klasyfikacja będzie prowadzona w formie open – osobno kobiety
i mężczyźni, bez podziału na kategorie wiekowe,

dla 3 najlepszych kobiet i 10 najlepszych mężczyzn na dystansie Speed

i dla 3 najlepszych kobiet i 10 najlepszych mężczyzn na dystansie Mega.

Warunkiem klasyfikacji jest jednak ukończenie co najmniej 3 wyścigów w całej edycji 2019.

Za poszczególne miejsca będą przyznawane punkty według systemu:

1 miejsce – 50 punktów,

2 miejsce – 47 punktów,

3 miejsce – 45 punktów,

4 miejsce – 43 punkty,

5 miejsce – 42 punkty,

46 miejsce – 1 punkt,

Każde kolejne miejsce to 1 punkt. Zwycięzcą będzie osoba, która uzbiera największą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z 5 najlepszych startów. W razie zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje w kolejności: ilość zwycięstw, ilość lepszych miejsc od przeciwnika).

 Gminy partnerskie

     Sponsorzy

     Partnerzy

Patronat medialny