OPŁATY - UDZIAŁ W JEDNEJ EDYCJI

Wpisowe na I edycję MTB Pomerania Maraton

do 60 dni przed zawodami – 50 zł
do 10 dni przed zawodami – 60 zł
do 3 dni przed zawodami – 70 zł

w dniu startu w biurze zawodów – 80 zł

Speed 15-17 lat – w biurze zawodów – 50 zł

 

Wpisowe na edycję Festiwal MTB Pomerania
w Pucku (czasówka + maraton, opłata za dwa dni)

do 60 dni przed zawodami – 90 zł
do 10 dni przed zawodami – 110 zł
do 3 dni przed zawodami – 130 zł
w dniu startu –  w biurze zawodów, drugi etap 80 zł
Speed 15-17 lat
– w biurze zawodów, drugi etap 50 zł

 

OPŁATY - UDZIAŁ W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ EDYCJI I ZNIŻKI

Wpisowe na wszystkie 5 edycji MTB Pomerania Maraton

do 31 stycznia 2018 r. – 275 zł
do 13 marca 2018 r. – 300 zł

Zniżki dla teamów i klubów kolarskich*  za jedną edycję (poza Festiwal MTB Pomerania)

do 10 osób – 45 zł od osoby
powyżej 10 osób – 40 zł od osoby

*Po wcześniejszym kontakcie mailowym z organizatorem,
przesłaniem listy zawodników i opłaceniu ich startu, najpóźniej do 3 dni przed zawodami.

Zniżki dla teamów i klubów kolarskich* – dwudniowy Festiwal MTB Pomerania

 do 10 osób – 90 zł od osoby
powyżej 10 osób – 80 zł od osoby

*Po wcześniejszym kontakcie mailowym z organizatorem,
przesłaniem listy zawodników i opłaceniu ich startu, najpóźniej do 3 dni przed zawodami.

 Gminy partnerskie

     Partnerzy

Patronat medialny