KLASYFIKACJA GENERALNA

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona od pierwszej edycji, w formie punktowej, oddzielnie na dystansach Mega i Speed.

Zaliczane będzie 5 najlepszych  z  7  możliwych startów danego zawodnika (6 maratonów, 1 czasówka).

Klasyfikacja będzie prowadzona w formie open – osobno kobiety
i mężczyźni, bez podziału na kategorie wiekowe,

dla 5 najlepszych kobiet i 5 najlepszych mężczyzn na dystansie Speed

i dla 5 najlepszych kobiet i 5 najlepszych mężczyzn na dystansie Mega.

Warunkiem klasyfikacji jest jednak ukończenie co najmniej 4 wyścigów w całej edycji 2019.

Za poszczególne miejsca będą przyznawane punkty według systemu:

1 miejsce – 50 punktów,

2 miejsce – 47 punktów,

3 miejsce – 45 punktów,

4 miejsce – 43 punkty,

5 miejsce – 42 punkty,

46 miejsce – 1 punkt,

Każde kolejne miejsce to 1 punkt. Zwycięzcą będzie osoba, która uzbiera największą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z 5 najlepszych startów z 7 możliwych ( 6 maratonów + 1 czasówka). W razie zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje w kolejności: ilość zwycięstw, ilość lepszych miejsc od przeciwnika.

KLASYFIKACJA GENERALNA 2018

DYSTANS SPEED

DYSTANS MEGA

 Gminy partnerskie

     Sponsorzy

     Partnerzy

Patronat medialny