REGULAMIN MH Automatyka MTB Pomerania Maraton 2021

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA (wymagane na każdych zawodach)

WNIOSEK O LICENCJĘ KLUBOWĄ (wymagane dla Amatorów)

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

UPOWAŻNIENIE ODBIORU PAKIETU

REGULAMIN Pomerania Winter Challenge - Zimowe Mistrzostwa Pomorza MTB