Gmina Luzino

Luzino – duża wieś kaszubska położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Luzino, nad rzeką Bolszewką.

Gminę charakteryzuje urozmaicona rzeźba terenu z licznymi nizinami, dolinami, wzniesieniami. Najwyższe wzniesienie znajduje się w Milwinie – 201 m. n. p. m., a najniższy w Zelewie i charakteryzuje się wysokością 35 m. n. p. m.

Prawie połowę powierzchni stanowią lasy sosnowe i bukowe z obszarami objętymi ochroną przyrody, takim jak Robakowski Moczar i Torfowisko w Zielonym Dworze – torfowiska przejściowe, Luziński Moczar – zbiorowiska torfowiskowe i mszarne, Źródła Jadwigi i Stara Łąka – wilgotne łąki z rzadkimi gatunkami roślin bagiennych, Bielawa – wilgotna łąka torfowiska z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, Wołowe Uroczysko – bór bagienny. W gminie znajdują się liczne pomniki przyrody nieżywionej – głazy narzutowe.

Gmina Trąbki Wielkie

Trąbki Wielkie – Gmina położona jest na Wyżynie Gdańskiej w południowej części Powiatu Gdańskiego, przy drodze wiodącej z Gdańska do Starogardu Gd. Zajmuje obszar 16 262 ha, z czego użytki rolne stanowią prawie 10 000 ha, a lasy 5 000 ha.

Warunki przyrodnicze oraz dominacja gleb średniej i dobrej jakości przesądzają o rolniczym charakterze gminy. Wśród upraw dominują zboża oraz ziemniaki. Oprócz rolnictwa w gminie bardzo dynamicznie rozwija się rzemiosło i usługi.

e względu na walory geograficzne i klimatyczne, piękne położenie, bogate w grzyby lasy i czyste jeziora w gminie pojawiła się szansa przekwalifikowania niektórych gospodarstw rolnych w gospodarstwa agroturystyczne. Różnorodność ukształtowania terenu, piękna przyroda, zdrowy klimat i to w niedalekiej odległości od trójmiasta powoduje, że warto tu przyjechać na wypoczynek, a być może i zamieszkać.

Gmina Kolbudy

Kolbudy  – Gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim. Gmina w całości znajduje się w aglomeracji trójmiejskiejW latach 1975–1998 gmina położona była w województwie gdańskim.

Środowisko geograficzne, szczególnie przyrodnicze, charakteryzuje się znaczną atrakcyjnością turystyczną. Najbardziej atrakcyjny jest kompleks leśny z dominacją buczyn i lasów dębowo-bukowych z malowniczo położonym wśród lasów Jeziorem Otomińskim, objęty ochroną jako Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu.

Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Bursztynowa Góra i Jar Reknicy będące również atrakcją turystyczną, 3 obszary chronionego krajobrazu i 2 użytki ekologiczne.